IMG

Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME ÚLIBICE 5. dubna 2024 9:00 - 12:00
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
18
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
19
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
20
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
21
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
22
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
23
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
24
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
25
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
ODSTÁVKA ELEKTŘINY 25.4.2024 od 8:00 do 15:00
26
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
27
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
28
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
29
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
30
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
Pálení čarodějnic
1
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
Den otevřených dveří Územního odboru Policie ČR Jičín
2
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
3
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
4
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích
5
ZÁPIS do ZŠ a MŠ v Úlibicích

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Základní a mateřská škola > Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠDatum konání:
6.4.2018

Vás zve

k Zápisu do 1. ročníku ZŠ

v pátek 6. 4. 2018 od 13 do 16 hodin

Též zveme zájemce, kteří přemýšlí

o přestupu do 2. – 5. ročníku z jiné základní školy.

 Nabízíme:

 • Kapacita dvoutřídní školy je 18 žáků (1. - 5. ročník),

 • Pro šk. rok 2018/2019  přijímáme maximálně 7 žáků.

 • Nízké školné (900 Kč měsíčně a 100 Kč pro žáka navštěvujícího družinu )

 • Individuální přístup a rodinné klima

 • Moderní vyučovací metody

 • Všestranný rozvoj žáků a pomoc jim najít, v čem jsou výjimeční a na co mají nadání. 

 • Maximální podmínky pro posilování vnitřní motivace žáků k učení, která je podporována žákovým vlastním sebehodnocením.

 • Slovní hodnocení žáků (dle zájmu rodičů  i klasické hodnocení)

 • Plavecký, lyžařský kurz a jiné akce pořádané školou

 • Výběr kroužků: hra na zobcovou flétnu, hra na piano, angličtina hrou, sportovní, výtvarný kroužek

 • Školní družina do 17:00 hodin

 • Spolupráce rodičů se školou – rodiče vítáni

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.  U cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Více informací sdělíme na tel.: 731968751, email: ms.ulibice@centrum.cz

                                        Těšíme se na Vás!                   Mgr. Jana Vávrová, ředitelka školy

 

Bližší informace:

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věku 6 let a dále děti, kterým byl

v minulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky.

Pokud není dítě pro zahájení školní docházky přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může

zákonný zástupce požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o jeden rok.

Žádost musí být podána písemně v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2018).

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními (odborný lékař nebo klinický psycholog

a pedagogicko – psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Podmínky pro přijetí mladších dětí:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019 může být přijato k plnění

povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 2018 do konce prosince 2018, je

také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna 2019 do konce června 2019, je

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro rok 2018/2019

Ředitelka  školy,  stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování

o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019.

Pro šk. rok 2018/2019 přijímáme maximálně 7 žáků.

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Úlibicích,v případě cizinců s místem    pobytu Úlibicích.                            

   

 2. Do ZŠ  se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Úlibice.

Pořadí přijímaných dětí se stanoví v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude

v možnostech školy přijmout všechny děti, které kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde

ze všech dětí, které splňují dané kritérium. Losování provede člen Rady ŠPO za přítomnosti ředitelky školy.

Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu.

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti.

O přijetí dítěte informuje zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí (pod registračním číslem, které

bude každému dítěti při zápisu přiděleno) na hlavních dveřích ve škole a na www.ulibice.cz.